Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja: Prawo i orzecznictwo

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Projekt ustawy – Prawo oświatowe wraz z przepisami wprowadzającymi w głównej mierze reguluje kwestię zmian w strukturze szkolnictwa, związaną z likwidacją gimnazjów.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewidują szereg zmian dotyczących egzaminu maturalnego a także egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Kwestię przekazywania prowadzenia szkoły publicznej podmiotom prywatnym reguluje obecnie art. 5 ust. 5g i następne ustawy o systemie oświaty.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Skrócenie okresu wypowiedzenia w wypowiedzeniu oświadczonym nauczycielowi w czerwcu nie oznacza, że wypowiedzenie jest niezgodne z prawem i daje uprawnienie do dalszego zatrudnienia w kolejnym roku szkolnym (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2016 r., II PK 51/15).

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, można odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. NSA przyznał, że oparcie pierwszej przesłanki na przedmiotowym ograniczeniu negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań na "przypadkach szczególnie uzasadnionych", wymaga przyjęcia wykładni zawężającej do kwalifikowanych sytuacji, w których ze względu na stopień naruszeń obowiązków nie jest możliwe pełnienie przez nauczyciela funkcji kierowniczych i zachodzi konieczność natychmiastowego przerwania wykonywania funkcji dyrektora z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego i dalszego funkcjonowania szkoły. (Wyrok NSA z dnia 1 września 2016 roku, sygn.akt: I OSK 1149/16).