Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja: Prawo i orzecznictwo

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Obecnie kwestię kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanySzkoła nie posiada osobowości prawnej, nie ponosi zatem odpowiedzialności za szkody powstałe na jej terenie lub w związku z jej funkcjonowaniem. Za szkodę powstałą w związku z funkcjonowaniem szkoły, w tym powstałą na skutek działania lub zaniechania personelu szkoły, tj. nauczycieli, wychowawców i pracowników administracyjnych, odpowiada organ prowadzący szkołę. Tak wynika z Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z 19 sierpnia 2016 r. sygn. II Ca 576/16. W rozpatrywanej przez Sąd sprawie gmina musiała zapłacić przeszło 60 tys. złotych tytułem odszkodowania i kosztów sądowych.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało do konsultacji społecznych cztery projekty rozporządzeń dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyUstawodawca w art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty przewidział „odpowiednie” stosowanie przepisów o likwidacji szkoły lub placówki do ich przekształcenia.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyStwierdzenie w pismach dotyczących przyznania dodatku motywacyjnego nieprawdziwych informacji, że nauczyciel nie wywiązywał się z przydzielonych pracy zadań, pozostawiał uczniów bez opieki, nie zapewnił uczniom bezpieczeństwa, nie przestrzegał dyscypliny pracy stanowi przypisanie mu działań niezgodnych z obowiązującymi nauczyciela zasadami i niewątpliwie dyskredytuje go jako dobrego pracownika oświaty. Takie wypowiedzi pracodawcy stanowią naruszenie dóbr osobistych nauczyciela. Tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego z Łodzi z 19 lutego 2013 r. sygn. III APa 41/12