Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja: Prawo i orzecznictwo

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje tylko i wyłącznie nauczycielowi zatrudnionemu, czyli pozostającemu w stosunku pracy. Wynika to wprost z treści art. 73 ust. 1 Karty nauczyciela. Skoro nauczyciel został zwolniony z pracy, nie może korzystać z tego rodzaju urlopu, podobnie jak pracownik nie pozostający już w stosunku pracy nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Podanie jedynie przedziałów kwotowych stawek dodatku funkcyjnego różnicujących wysokość stawki tego dodatku dla poszczególnych stanowisk, przy uwzględnieniu istoty pełnionej funkcji i nakładu pracy związanego z jej wykonywaniem, nie może zostać uznane za określające prawidłowo wysokości stawek omawianego dodatku (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2016 r., II SA/Ol 799/16).

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Rada Miejska w Lubinie ustalając wysokość dodatku motywacyjnego dokonała tego poprzez rozróżnienie jego maksymalnej wysokości w oparciu o pełnioną funkcję w szkole przez nauczyciela wskazując, że dodatek motywacyjny przyznaje:

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Prawodawca nie pozostawił organowi stanowiącemu gminy możliwości określania dodatku za prowadzenie zajęć opiekuńczych w szkołach specjalnych (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2012 r., IV SA/Wr 846/11).

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracował nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.