Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja: Prawo i orzecznictwo

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Sąd administracyjny nie jest właściwy w sprawach zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Tak wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 października 2016 r. sygn. I OSK 1849/16.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyWarunkiem otrzymania dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę niepubliczną wniosku o udzielenie dotacji do organu dotującego w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 sierpnia 2016 r., I SA/Ol 451/16, nieprawomocny).

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Nieuprawniony jest wniosek iż do celów ustalenia prawa do poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli jest brany pod uwagę czas wyłącznie efektywnego (faktycznego) świadczenia przez niego pracy.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Wydanie przez Ministra Edukacji Narodowej nowego rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych jest w głównej mierze związane z wejściem w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w której ustalono Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) oraz zasady przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.