Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja: Prawo i orzecznictwo

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyZgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Powierzenie stanowiska następuje więc na żądanie kandydata, które w razie sporu sądowego przybiera charakter roszczenia o zobowiązanie szkoły do złożenia oświadczenia woli o stosownej zmianie treści stosunku pracy. Powinno być zatem ocenione w świetle art. 8 Kodeksu pracy. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r. I PK 184/15.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany8 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyDo konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanySkrócenie okresu wypowiedzenia w wypowiedzeniu oświadczonym nauczycielowi w czerwcu nie oznacza, że wypowiedzenie jest niezgodne z prawem i daje uprawnienie do dalszego zatrudnienia w kolejnym roku szkolnym (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2016 r., II PK 51/15).

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyPodanie jedynie przedziałów kwotowych stawek dodatku funkcyjnego różnicujących wysokość stawki tego dodatku dla poszczególnych stanowisk, przy uwzględnieniu istoty pełnionej funkcji i nakładu pracy związanego z jej wykonywaniem, nie może zostać uznane za określające prawidłowo wysokości stawek omawianego dodatku (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2016 r. II SA/Ol 799/16).