Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja: Prawo i orzecznictwo

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Zgodnie z przepisami projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dotychczasowe gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami można:

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyKorzystanie przez nauczycieli z funduszu świadczeń socjalnych pozostaje bez związku z wykonywaniem zadań publicznych. Także wysokość przyznanych świadczeń pozostaje w oderwaniu od aktywności zawodowej i nie jest też związana ze sposobem wywiązywania się przez nauczyciela z ciążących na nim obowiązków. Z tego względu dane dotyczące indywidualnych zapomóg z funduszu świadczeń socjalnych nie mają charakteru informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w ramach stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Jeżeli w sytuacji odwołania dyrektora z przyczyn szczególnie uzasadnionych zrealizowany został obowiązek zasięgnięcia opinii kuratora oświaty to nie ma znaczenia czy i w jaki sposób opinia kuratora została w ogóle uzasadniona. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r., II SA/Rz 1697/15, nieprawomocny).

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową – zadecydował o tym w czwartek Sejm nowelizując ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie nie będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej na semestr pierwszy.