Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyMinister Edukacji Narodowej Anna Zalewska 22 grudnia br. podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały dzieci w wieku 6 lat i starsze w wychowaniu przedszkolnym. Na takie dziecko zostanie naliczona średnio kwota subwencji w wysokości ok. 4 300 zł. W algorytmie podziału subwencji  wartość wag dla dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym została ustalona z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana placówka.

Wprowadzono również wyższą o 44% wagę dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Waga została zwiększona z 0,045 na 0,065. Zwiększenie wartości tej wagi jest związane z potrzebą wsparcia szkół w organizacji oddziałów klas I – III wynikającą, m. in. z konieczności tworzenia małolicznych oddziałów klas I szkół podstawowych w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.

Ponadto uwzględniono:

·         wskaźnik  zwiększający liczbę uczniów szkół podstawowych i zmniejszający liczbę uczniów gimnazjów w związku z rozpoczynającym się procesem zmian w systemie oświaty od 1 września 2017 r.;

·         wagę o wartości 0,3 dla uczniów w oddziałach przygotowawczych;

·         wagę o wartości 5 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy zostali skierowani do ośrodka, a jeszcze do niego nie przybyli;

·         zmianę zasad subwencjonowania uczniów szkół dla dorosłych – obniżenie wskaźnika w przypadku publicznych szkół dla dorosłych kształcących w trybie zaocznym z 0,5 na 0,42, a dla niepublicznych z 0,25 na 0,18;

·         niższą wagę dla szkół medycznych, obniżenie z wartości 1 do poziomu 0,85;

·         zróżnicowanie wag dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach.

Na skutek powyższych zmian samorządy powiatowe otrzymają subwencję na rok 2017 w wysokości ok. 14 mld 197 mln zł  (34% ogólnej kwoty subwencji po odjęciu 0,4% rezerwy).

Podpisany przez Panią Minister projekt jest drugim w tym roku projektem algorytmu podziału subwencji oświatowej. Pierwszy projekt z 4 listopada br. został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu , jednakże MEN przedstawiło zmodyfikowany projekt 13 grudnia br., o którym pisaliśmy TUTAJ. Drugi projekt, który Pani Minister podpisała, został negatywnie zaopiniowany przez KWRiST.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.