Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie nie będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej na semestr pierwszy.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z resortu zdrowia obecnie prowadzone są działania w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy w kontekście zapotrzebowania na techników farmaceutycznych na rynku pracy. Decyzja o ewentualnym przywróceniu możliwości kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny zostanie podjęta przez Ministra Zdrowia po zakończeniu tej analizy.

Kształcenie zawodowe w ramach systemu oświaty jest prowadzone w zawodach ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zmiany dotyczące wygaszenia kształcenia w danym zawodzie lub wprowadzenia nowego zawodu do klasyfikacji zawodów mogą nastąpić wyłącznie na wniosek ministra właściwego dla danego zawodu.

Minister Zdrowia jest ministrem właściwym dla zawodów medycznych, w tym m.in. dla zawodu technik farmaceutyczny. W 2014 roku Minister Zdrowia wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o wygaszenie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny.

Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, które chciałyby podjąć kształcenie w tym zawodzie muszą rozpocząć naukę najpóźniej w roku szkolnym 2017/2018, ponieważ od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie nie będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej na semestr pierwszy. Osoby, które rozpoczną kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny będą kontynuowały naukę do zakończenia cyklu kształcenia.

Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 26 października 2016 r. (sygn. NS-ZM.073.47.2016) wyjaśnia, że załącznik do pisma z dnia 21 września 2016 r. (sygn. NS-ZM.073.42.2016), w którym zgłoszono uwagi do procedowanych projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, nie stanowił wniosku o utrzymanie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny. W piśmie tym była zawarta prośba o uwzględnienie specyfiki medycznego kształcenia zawodowego tj. utrzymanie kształcenia w zawodach właściwych dla Ministra Zdrowia w szkołach policealnych.

Biorąc pod uwagę stan prawny, zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dokonywane są wyłącznie na wniosek właściwych ministrów, zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie przywrócenia możliwości kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny będzie możliwa po otrzymaniu wniosku Ministra Zdrowia w przedmiotowym zakresie.

Źródło: men.gov.pl