Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych.

Wydanie nowego rozporządzenia jest związane z wejściem w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w której ustalono Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) oraz zasady przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji.

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie z 28 maja 2010 r., które nie uwzględnia znaków graficznych Polskiej Ramy Kwalifikacji określających poziomy wykształcenia i kwalifikacji.

W PRK wyróżnia się 8 poziomów określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach (art. 5 ustawy o ZSK). Dodanie na określonych drukach szkolnych potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe znaku graficznego informującego o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji, zapewni przejrzystość i porównywalność poziomów kwalifikacji w Polsce i zagranicą, jednocześnie pozwoli wypełnić wymagania określone w art. 98 pkt 2 ustawy o ZSK.

Do projektowanego rozporządzenia wprowadzonych zostało 18 nowych wzorów świadectw, które zwierają znaki graficzne PRK.

W stosunku do obowiązującego stanu prawnego wprowadzono jeszcze następujące zmiany:

 1. ponieważ rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych w § 8 ust. 5 odnosi się tylko do absolwentów niesłyszących, konieczne stało się wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym na świadectwie dojrzałości tych absolwentów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie posługują się mową, z egzaminu maturalnego z części ustnej wpisuje się odpowiednio wyraz "zwolniony" lub "zwolniona" (w zw. z art. 44zzg ust. 2 ustawy o systemie oświaty);
 2. w związku z rezygnacją ze sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej w projektowanym rozporządzeniu nie ma już odniesień do zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu;
 3. wyraz „legalizacja” został w rozporządzeniu zastąpiony wyrazem „uwierzytelnienie.