Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyPodczas listopadowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji zaopiniowany zostanie projekt rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej przed wysłaniem do uzgodnień zewnętrznych.

Projekt rozporządzenia zastąpi obowiązujące rozporządzenie, które reguluje kwestię konkursu na stanowisko kuratora i w zasadzie powiela dotychczasowe rozwiązania.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika przede wszystkim ze zmian jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o systemie oświaty z grudnia 2015 r., a dotyczą one następujących kwestii: 

 • ogłoszenie o konkursie będzie zamieszczane na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, w BIP oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie urzędu wojewódzkiego. Będzie także możliwość umieszczenia ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym lub wojewódzkim;
 • posiedzenie komisji będzie odbywało się w terminie 21 dni (obecnie 14 dni) od dnia upływu terminu składania ofert przez kandydatów;
 • komisja na posiedzeniu będzie mogła przeprowadzić rozmowę z kandydatem w celu dokonania oceny merytorycznej;
 • o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu przewodniczący będzie informował ustnie (obecnie ustnie i na piśmie);
 • na pisemny wniosek kandydata któremu odmówiono dopuszczenia do drugiego etapu będzie wydawana na piśmie informacja o przyczynach tej odmowy.