Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Rada Miejska w Lubinie ustalając wysokość dodatku motywacyjnego dokonała tego poprzez rozróżnienie jego maksymalnej wysokości w oparciu o pełnioną funkcję w szkole przez nauczyciela wskazując, że dodatek motywacyjny przyznaje:

 • dla nauczycieli - dyrektor szkoły (placówki) w wysokości do 30 proc wynagrodzenia zasadniczego,
 • dla wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole (placówce) - dyrektor szkoły (placówki) w wysokości do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego,
 • dla dyrektorów szkół (placówek) - Prezydent Miasta w wysokości do 70 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Zdaniem organu nadzoru zastosowanie przez radę kryterium pełnienia określonej funkcji przy ustalaniu maksymalnej stawki procentowej dodatku motywacyjnego narusza art. 30 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 6 rozporządzenia, w którym określono ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego.

W rozstrzygnięciu wojewoda przypomniał, że zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela: „wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy."

Zdaniem organu nadzoru oznacza to, w kontekście art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, że wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela uzależniona jest wyłącznie od jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań. Wskazuje na to również treść przywołanego już § 6 rozporządzenia.

Wojewoda zwrócił uwagę także na odmienność warunków w zakresie szczególnie efektywnego wypełniania zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w odniesieniu do dyrektora i wicedyrektora szkoły, a nauczyciela dydaktycznego. 

Według organu nadzoru „nie sposób uznać zasadności, w kontekście kwestionowanych zapisów uchwały sytuacji, w której jednakowo wysoko oceniona jakość świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań przez nauczyciela, wicedyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole (placówce) oraz dyrektora szkoły może powodować przyznanie całkowicie odmiennych maksymalnych wysokości procentowych dodatku motywacyjnego, tylko z uwagi na pełnioną funkcję".

Zdaniem wojewody takie rozróżnienie stoi w oczywistej sprzeczności z samym charakterem dodatku motywacyjnego, a więc składnika wynagrodzenia nauczyciela uzależnionego jedynie od jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań.

Źródło: samorzad.pap.pl

15.00

Rada Miejska w Lubinie ustalając wysokość dodatku motywacyjnego dokonała tego poprzez rozróżnienie jego maksymalnej wysokości w oparciu o pełnioną funkcję w szkole przez nauczyciela wskazując, że dodatek motywacyjny przyznaje:

1) dla nauczycieli - dyrektor szkoły (placówki) w wysokości do 30 proc wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole (placówce) - dyrektor szkoły (placówki) w wysokości do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego,
3) dla dyrektorów szkół (placówek) - Prezydent Miasta w wysokości do 70 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Zdaniem organu nadzoru zastosowanie przez radę kryterium pełnienia określonej funkcji przy ustalaniu maksymalnej stawki procentowej dodatku motywacyjnego narusza art. 30 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 6 rozporządzenia, w którym określono ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego.

W rozstrzygnięciu wojewoda przypomniał, że zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela: „wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy."

Zdaniem organu nadzoru oznacza to, w kontekście art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, że wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela uzależniona jest wyłącznie od jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań. Wskazuje na to również treść przywołanego już § 6 rozporządzenia.

Wojewoda zwrócił uwagę także na odmienność warunków w zakresie szczególnie efektywnego wypełniania zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w odniesieniu do dyrektora i wicedyrektora szkoły, a nauczyciela dydaktycznego. 

Według organu nadzoru „nie sposób uznać zasadności, w kontekście kwestionowanych zapisów uchwały sytuacji, w której jednakowo wysoko oceniona jakość świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań przez nauczyciela, wicedyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole (placówce) oraz dyrektora szkoły może powodować przyznanie całkowicie odmiennych maksymalnych wysokości procentowych dodatku motywacyjnego, tylko z uwagi na pełnioną funkcję".

Zdaniem wojewody takie rozróżnienie stoi w oczywistej sprzeczności z samym charakterem dodatku motywacyjnego, a więc składnika wynagrodzenia nauczyciela uzależnionego jedynie od jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań.

Źródło: samorzad.pap.pl

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE