Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyStwierdzenie w pismach dotyczących przyznania dodatku motywacyjnego nieprawdziwych informacji, że nauczyciel nie wywiązywał się z przydzielonych pracy zadań, pozostawiał uczniów bez opieki, nie zapewnił uczniom bezpieczeństwa, nie przestrzegał dyscypliny pracy stanowi przypisanie mu działań niezgodnych z obowiązującymi nauczyciela zasadami i niewątpliwie dyskredytuje go jako dobrego pracownika oświaty. Takie wypowiedzi pracodawcy stanowią naruszenie dóbr osobistych nauczyciela. Tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego z Łodzi z 19 lutego 2013 r. sygn. III APa 41/12

W uzasadnieniu wyroku podniesiono m.in., że realizacja uprawnień dyrektora szkoły nie jest nieograniczona, musi odbywać się z poszanowaniem nie tylko prawa, ale również godności, czci i dobrego imienia pracownika. Dla oceny, czy mamy do czynienia z bezprawnym naruszeniem dobra osobistego istotne jest rozróżnienie, czy kwestionowane wypowiedzi są twierdzeniami o faktach, czy też są to oceny, opinie, sądy. Jeżeli twierdzenia o faktach dotyczą osoby, istotne staje się, czy fakty te są prawdziwe. Sąd wskazał, że skoro do naruszenia dób osobistych powódki doszło na skutek informacji podanych w pismach załączonych do akt osobowych nauczyciela – za środek odpowiedni do usunięcia skutków tego naruszenia uznano załączenie do tychże akt osobowych stosownego oświadczenia osoby uprawnionej osobę do reprezentacji pozwanej szkoły.

Źródło: Portal Orzeczeń Sadów Powszechnych