Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyDo konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej.

Projektowana zmiana jest związania z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej i dotyczy zmiany architektury SIO, usprawnienia komunikacji użytkowników SIO oraz modyfikacji schematu przekazywania danych.

Zaproponowano, aby architekturę SIO stanowiła jedna baza danych SIO a komunikacja użytkowników z bazą będzie odbywała się przez przeglądarkę internetową (usługi typu web service).

Powyższej zmianie architektury SIO oraz zmianie sposobu komunikacji z bazą danych SIO będą towarzyszyły inne zmiany usprawniające funkcjonowanie SIO. Przewiduje się także pewne uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w SIO:

1.       Zmiana architektury SIO, odejście od lokalnych baz danych SIO i komunikacji asynchronicznej na rzecz komunikacji przez przeglądarkę internetową

2.       Weryfikacja danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela z danymi osobowymi w rejestrze PESEL; tymczasowa rejestracja ucznia i nauczyciela oraz instrumenty usuwania niezgodności z rejestrem PESEL

3.       Uproszczenie procedury dostępu do bazy danych SIO

4.       Pozostałe zmiany:

a.       proponuje się, aby poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, szkoły i placówki publiczne przekazywały w postaci zbiorczej dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęciach wychowania do życia w rodzinie

b.      możliwość modyfikacji niektórych danych przez w RSPO przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych

c.       uproszczenie gromadzenia w RSPO danych o zasięgu terytorialnym (obwodzie) szkoły

d.      wprowadzenie gromadzenia informacji w RSPO o planowanym otrzymywaniu przez szkołę lub placówkę oświatową na kolejny rok budżetowy dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 3b i art. 90 ust. 3b

e.      doprecyzowuje się zakres gromadzonych informacji o liczbie osób niebędących uczniami danej szkoły, korzystających z internatu w tej szkole o liczbę osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

f.        rezygnacja z gromadzenia danych dziedzinowych, obejmujących miejsce zamieszkania ucznia, w związku z nauką ucznia w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych

g.       rezygnacja z gromadzenia w bazie danych SIO w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych danych dziedzinowych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach

Proponuje się wejście w życie ustawy z dniem  15 sierpnia 2017 r. Zaproponowany termin ma umożliwić przygotowanie systemu do zmiany technologicznej. Natomiast z dniem 1 kwietnia 2018 r. ma wejść w życie przepis dotyczący funkcji pozyskiwania danych z SIO