Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyDziennik lekcyjny jest dokumentem w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym a w związku z tym stanowi informację publiczną. Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 28 czerwca 2016 r. sygn. IV SAB/Gl 79/16.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i technicznie wytworzone przez organ administracji publicznej, ale przymiot taki będą posiadać także te, których organ używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań. Okoliczność dysponowania przez podmiot zobowiązany do udzielenia informacji w trybie ustawy stosownymi dokumentami stanowiącymi informację publiczną powoduje, iż zasadnym jest przyjęcie, że nie udzielając takiej informacji pozostaje on w bezczynności w załatwieniu wniosku. Bez znaczenia jest to, w jaki sposób znalazły się one w posiadaniu organu i jakiej sprawy dotyczą. Ważne natomiast jest, by dokumenty takie służyły realizowaniu zadań publicznych przez organ i odnosiły się do niego bezpośrednio.

Źródło: CBOSA