Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Kwestię przekazywania prowadzenia szkoły publicznej podmiotom prywatnym reguluje obecnie art. 5 ust. 5g i następne ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z tym przepisem: „Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osoby, o której mowa w ust. 5ga, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły”.

W projekcie ustawy – Prawo oświatowe zaproponowano nowe rozwiązanie, w kontekście tego przepisu. Mianowicie jednostka samorządu terytorialnego nie będzie mogła przekazać osobie prawnej niebędącej JST lub osobie fizycznej, prowadzenia szkoły, jeżeli szkoła ta jest jedyną szkołą danego typu prowadzoną przez tę jednostkę samorządu terytorialnego (art. 9 projektu ustawy – Prawo oświatowe).

Jeżeli przed wejściem w życie nowelizacji jednostka samorządu terytorialnego przekazała prowadzenie jedynej szkoły, którą była zobowiązana prowadzić, osoba której przekazano prowadzenie szkoły, może ją prowadzić nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 r. o ile jednostka samorządu terytorialnego w tym dniu nie będzie prowadziła co najmniej jednej szkoły, którą będzie zobowiązana prowadzić.

Jeżeli 31 sierpnia 2026 r. jednostka samorządu terytorialnego nie będzie prowadziła co najmniej jednej szkoły umowa na mocy której przekazała prowadzenie szkoły wygasa z mocy prawa z dniem 31 sierpnia 2026 r. – co jest równoznaczne z przejęciem prowadzenia szkoły przez ten samorząd (art. 272 Przepisów wprowadzających).

Powyższa zmiana, jak uzasadniają projektodawcy wiąże się z tym, że dotychczasowe brzmienie przepisu rodziło wątpliwości prawne i skutkowało występowaniem przypadków całkowitej rezygnacji przez jednostki samorządu terytorialnego z wykonywania zadań oświatowych związanych z prowadzeniem szkół i powierzania wykonywania tych zadań podmiotom zewnętrznym.

Ponadto doprecyzowano, że w wyniku procedury przekazania samorząd będzie mógł przekazać prowadzenie jedynie szkoły lub przedszkola, wyłączono z tego kręgu placówki. Wskazano także, że przekazanie prowadzenia szkoły będzie możliwe jedynie z dniem 1 września danego roku.