Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

alt

Jak statuuje art. 38 Karty Nauczyciela: nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy.

Nauczycielowi przysługuje więc wynagrodzenie od pierwszego dnia pracy, bez względu na podstawę prawną nawiązanego stosunku pracy. Może to być zarówno umowa o pracę a także mianowanie.

Pensja nauczycielska wypłacana jest z góry, dlatego też nauczyciel otrzyma wynagrodzenie już pierwszego dnia pracy w wysokości jaka ustalona została w akcie nawiązania stosunku pracy.

Wynagrodzenie za kolejne miesiące pracy wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym (art.39 ust. 3 KN). Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie to może być wypłacane w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie 3 artykułu 39 (art.39 ust. 4). Z powyższego wynika, iż ciążący na pracodawcy obowiązek wypłaty nauczycielowi wynagrodzenia w pierwszym dniu miesiąca lub w dniu następnym jest spełnony, gdy w tym dniu pieniadze znajdują się na koncie nauczyciela lub zostały mu przekazane w formie pieniężnej do rąk własnych. Aby otrzymać wynagerodzenie przelewem na osobisty rachunek bankowy nauczyciel musi wyrazić pisemną zgodę na taką formę wypłaty wynagrodzenia.