Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Na Cyprze dzieci chodzą do szkoły obowiązkowo do 15 roku życia (pierwsze dziewięć lat edukacji). Większość uczniów w szkolnictwie podstawowym i średnim uczęszcza do szkół publicznych, które są zakładane i finansowane przez państwo.

Ministerstwo Edukacji i Kultury odpowiada za administrację oświaty i organizację kształcenia oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące wydatkowania funduszy przez szkoły. Szereg placówek szkolnictwa wyższego prowadzących specjalistyczne kształcenie zawodowe podlega innym resortom: Ministerstwom Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Środowiska, Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, Handlu, Przemysłu i Turystyki oraz Zdrowia. Całościowy nadzór nad właściwym funkcjonowaniem szkół sprawuje inspektorat Ministerstwa Edukacji i Kultury. Szkoły prywatne funkcjonują głównie na zasadzie samofinansowania. Placówki, które są uznawane za stowarzyszenia non-profit mogą być współfinansowane przez państwo i inne organizacje lub osoby prywatne.

Edukacja przedszkolna jest oferowana przez greckojęzyczne szkoły państwowe oraz szkoły prywatne działające w innych językach. Jest ona realizowana dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat i ośmiu miesięcy. Od 2006 roku wprowadzono obowiązek przedszkola dla dzieci w wieku 4 lat i 8 m-cy do 5 lat i 8 m-cy. Istnieją także prywatne i państwowe żłobki dla dzieci w wieku do lat trzech.

Etapy kształcenia obowiązkowego:

 • szkoła podstawowa - 5 lat 8 miesięcy -11 lat 8 miesięcy;
 • ogólnokształcąca szkoła średnia I stopnia - 11 lat 8 miesięcy -15 lat.

Edukacja podstawowa jest realizowana nieodpłatnie w szkołach państwowych dla dzieci w wieku od pięciu lat i ośmiu miesięcy do 11 lat i ośmiu miesięcy. Niższa edukacja średnia jest prowadzona nieodpłatnie dla dzieci w wieku od 11 lat i ośmiu miesięcy do 15 roku życia. Wiek jest jedynym kryterium przyjęcia dziecka do kształcenia niższego średniego. Rok szkolny jest podzielony na trzy trymestry. Obejmuje 180 dni w szkole podstawowej i 161 pełnych dni zajęć w szkole średniej I stopnia. Lekcje (na ogół 35 w tygodniu, trwające 40 minut w szkole podstawowej i 45 minut w szkole średniej I stopnia) są rozłożone na pięć dni w tygodniu. Roczny wymiar zajęć w szkole podstawowej wynosi średnio ok. 840 godzin.

Na zakończenie szóstej klasy uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, którego posiadanie jest warunkiem przyjęcia do gimnazjum, Końcowe egzaminy wewnętrzne w Gimnazjum są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Podstawę świadectwa wydawanego po ukończeniu kształcenia obowiązkowego stanowią wyniki ucznia z tych egzaminów oraz ocena ciągła.

Szkolnictwo średnie II stopnia:

 • Ogólnokształcąca szkoła średnia II stopnia - 15-18 lat;
 • Techniczna i zawodowa szkoła średnia II stopnia - 15-18 lat.

Wyższa edukacja średnia jest prowadzona nieodpłatnie dla dzieci w wieku od 15 do 18 roku życia. Uczniowie, którzy chcą kształcić się w zawodach technicznych, mogą uczęszczać do Szkoły Technicznej. Istnieją także prywatne angielsko- i francuskojęzyczne szkoły wyższe średnie.

Studia są prowadzone w trzech różnych rodzajach uczelni: na uniwersytecie, w publicznych szkołach wyższych, kolegiach i instytutach oraz prywatnych szkołach wyższych, kolegiach i instytutach.

Szczegółowe informacje na temat systemu edukacyjnego na Cyprze można znaleźć na stronie internetowej http://www.eurydice.org

Źródło: www.eurydice.org