Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany- Jak wskazują nasze doświadczenia, lepiej jest realizować projekty z liderem i powierzyć mu realizację projektu od strony formalnej, niż napisać i zrealizować je we własnym zakresie. Kompleksowe wsparcie pozwoliłoby na opracowanie programu działań i przygotowanie wspólnie projektu wieloletniego, który realizowany systemowo byłby przedsięwzięciem na skalę całego województwa – wynika ze stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego z 15 grudnia 2016 r. w sprawie szkolnictwa zawodowego.

 

Starostowie mazowieccy przypominają w nim, że jako organy nadzorujące szkoły zawodowe borykają się na co dzień z trudnościami związanymi z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza kadrowego oraz technicznego dla działalności tychże szkół. Muszą także dostosować programy do wymogów rynku pracy i oczekiwań pracodawców, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom nauczania. Jest to proces bardzo złożony wymagający zaangażowania doświadczonych ludzi i zapewnienia wystarczających środków. - Będzie on wymagał od nas jeszcze większego zaangażowania zasobów organizacyjnych i finansowych w związku z zapowiedzianą reformą szkolnictwa/edukacji – zauważają starostowie.

Samorządy otrzymały bardzo duże wsparcie działań związanych z modernizacją szkół zawodowych w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013. Pozwoliło to na podniesienie poziomu nauczania, doposażenie pracowni oraz wsparcie młodzieży w zdobyciu doświadczenia. Jednak, jak zauważają samorządowcy sięgniecie po dotacje unijne nie jest proste, a samo otrzymanie dofinansowania nie kończy problemów związanych z realizacją działań. - Dokumenty programowe, konkursowe, formularze, rozliczenia, sprawozdawczość w ramach realizacji projektów unijnych to zagadnienia, które nie stanowią przejrzystych zasad dla osób na co dzień zaangażowanych w proces edukacji, a tymczasowo skierowanych do realizacji projektu. System edukacji w Polsce wymaga i tak znajomości wielu przepisów wysoce zbiurokratyzowanych, co powoduje, że do stworzenia projektu, przygotowania wniosku a następnie przejęcia odpowiedzialności za jego realizację brakuje chętnych wykonujących swoje standardowe obowiązki – czytamy w stanowisku.

Konkursy ogłaszane w Regionalnym Programie Operacyjnym WM 2014-2020 w zakresie szkolnictwa zawodowego powodują, że na zadania, które kompleksowo wspierałyby rozwój szkół zawodowych, ogłaszane są oddzielnie na każdy z typów wsparcia. Natomiast okresowość zajęć w szkole oraz różne terminy przyznania dofinansowania w ramach różnych konkursów, rodzi trudności ze zgraniem harmonogramów realizacji poszczególnych form wsparcia, tak aby osiągnąć najlepsze efekty. Również podział zasobów pomiędzy projekty składane w odpowiedzi na różne konkursy wpływa na wzrost stopnia skomplikowania ich realizacji i rozliczenia.

Z doświadczeń starostów mazowieckich wynika, że lepiej jest realizować projekty z liderem i powierzyć mu realizację projektu od strony formalnej, niż napisać i zrealizować je we własnym zakresie. Kompleksowe wsparcie pozwoliłoby na opracowanie programu działań i przygotowanie wspólnie projektu wieloletniego, który realizowany systemowo byłby przedsięwzięciem na skalę całego województwa. - Duża część z nas ma doświadczenie związane z udziałem w projekcie systemowym „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” realizowanym przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w poprzednim okresie programowania. Zaletami tego projektu było szerokie wsparcie, jednoznaczne interpretacje i ustalenia z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz Ministerstwem Rozwoju dla wszystkich Partnerów oraz odciążenie nas w zakresie zakupu usług i wyposażenia, rozliczania projektu, nadzoru nad prawidłową realizacją, monitoringiem i ewaluacją – przypominają. Dużą zaletą projektu systemowego jest również możliwość korekt, uzupełnień oraz wyjaśnień przy składaniu wniosku o dofinansowanie bez ryzyka odrzucenia projektu i odciągnięcia w czasie działań, tak jak jest to w przypadku projektów w trybie konkursowym. - Uważamy, że nie jest to zachwianie konkurencyjności przy składaniu projektów, gdyż beneficjenci w tym przypadku są jednostkami publicznymi i środki przekazywane są na działania z zachowaniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych czyli z należyta starannością, efektywnością i racjonalnością – piszą samorządowcy w stanowisku.

Dlatego zwracają się do marszałka województwa z prośbą o podjęcie działań w celu realizacji zintegrowanego projektu własnego samorządu województwa w obszarze szkolnictwa zawodowego obejmującego całą gamę wsparcia dla szkół zawodowych i wchodzącego naprzeciw zapotrzebowaniu organów prowadzących.