Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanySzkolnictwo w Sulechowie liczy sobie długą, sięgającą do 1766 r. tradycję. To tam z inicjatywy Zygmunta Steinbarta istniejąca w mieście szkoła została podniesiona, na mocy dekretu króla pruskiego Fryderyka II, do rangi Pedagogium Królewskiego. Był to dowód uznania dla prowadzonej działalności oświatowej przez Steinbarta na terenie Sulechowa. Wśród słynnych absolwentów uczelni byli m.in.: książę Bernhard von Lippe – Bisterfeld – małżonek Juliany Holenderskiej, Bernard von Sydow, w latach osiemdziesiątych XX wieku – pierwszy sekretarz ambasady RFN w Warszawie, Stanisław Henryk Janusz książę Radziwiłł – rotmistrz wojsk polskich, Albert Schulz – jeden z najwybitniejszych tłumaczy literatury polskiej na język niemiecki, Otto Stern – fizyk, laureat Nagrody Nobla z 1940 roku za badania nad magnetyzmem protonów. Aktualnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie kształci młodzież w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych (forma zaoczna).

Modernizacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie rozpoczęta została pod koniec 2009 r. i trwała nieprzerwanie do lipca 2010 roku. Projekt realizowany był w ramach priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4 108 383 mln. Celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury edukacyjnej placówki, która ma zapewnić wzrost jakości nauczania i stworzy możliwości elastycznego reagowania na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Założeniem projektu była przebudowa dotychczasowych warsztatów i utworzenie pięciu nowoczesnych sal dydaktycznych, umożliwiających kształcenie uczniów w zawodach, na które występuje zapotrzebowanie w gospodarce regionalnej. Dzięki inwestycji w modernizację budynku i wyposażenie szkoły, absolwenci będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy w zawodach wymagających kwalifikacji w zakresie sterowania numerycznego czy budowy i eksploatacji infrastruktury komputerowej. W nowym obiekcie, który został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, znalazły się również aula, połączona z salą konsumpcyjną, pomieszczenie warsztatowe, dwa laboratoria logistyczne, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie oraz szatnia i archiwum.

Koordynatorem projektu jest Izabella Staszak, sekretarz powiatu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Telewizyjnego Portalu Szkoleniowo-Edukacyjnego ZPP na której zamieszczony jest film informujący o tej inicjatywie.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich