Edukacja - Aktualności i ekonomia

altRozpoczęła się dystrybucja Informatora dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie oraz wznowionego nakładu Karty Praw Osoby Dotkniętej Przemocąw Rodzinie. Pierwsze egzemplarze Informatora oraz dodatkowe egzemplarze Karty zostały wysłane do sądów.

Informator został wydany we współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało do rozpowszechnienia tylko 1000 egzemplarzy Informatora, dlatego, w roku bieżącym planowany jest jego dodruk, co umożliwi przesłanie do sądów większej liczby egzemplarzy.

Informator wraz ze wszystkimi załącznikami został umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - TUTAJ.

W chwili obecnej zainteresowani mogą w nieograniczony sposób z korzystać z Informatora, pobierać lub kopiować poszczególne pliki. Istotne dla jego twórców było bowiem to, aby Informator dotarł do jak najszerszego grona odbiorców.

W najbliższym czasie do sądów dotrze też wznowiony nakład Karty Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. W sumie, w sądach pokrzywdzeni znajdą 105 000 egzemplarzy Karty.

W Informatorze można znaleźć opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskiej Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

Źródło: MS