Edukacja - Aktualności i ekonomia

deabtaWysokość subwencji oświatowej na 2013 r., proponowaną w projekcie budżetu państwa, pozytywnie zaopiniowały wczoraj (6 listopada) Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pozytywną opinię uzyskała też wysokość rezerw celowych.

Całość środków przeznaczonych na oświatę w 2013 roku wynosi 42 mld 625 mln 18 tys. zł. Z tego subwencja oświatowa - 39 mld 511 mln 53 tys. zł. i jest wyższa od zeszłorocznej o blisko 800 milionów zł. Wzrost subwencji uwzględnia skutki tegorocznej wrześniowej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 proc.

Kwota przeznaczona w subwencji oświatowej na jednego ucznia w 2013 r. ma wynieść 5193 zł, co oznacza wzrost w stosunku do tegorocznej o 5,1 %. Z kolei kwota rezerw celowych wynosi 1 mld 292 mln 231 tys. zł, co stanowi 3 proc. środków na edukację; jest to więcej o 45 mln 901 tys. zł. niż przed rokiem.

Środki z tych rezerw będą przeznaczone m.in. na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym program „Wyprawka szkolna" (801 mln zł), program „Bezpieczna i przyjazna szkoła" (6 mln zł), program „Radosna szkoła" (100 mln zł), pilotaż programu „Cyfrowa Szkoła" (1 mln zł), dofinansowanie wychowania przedszkolnego (320 mln zł) czy stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych (11 mln zł).

Źródło: men.gov.pl