Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja

Edukacja - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury 13 października br. już po raz trzynasty odbył się Powiatowy Konkurs Krasomówczy zatytułowany „Poznajemy swoją małą ojczyznę”. Młodzi adepci sztuki oratorskiej pokazali, że każda opowieść może być ciekawa i zaskakująca, trzeba ją tylko odpowiednio zaprezentować.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracował nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Obecnie kwestię kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r.

Edukacja - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

- Zmiany w edukacji przedstawione 16 września 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską w projektach aktów prawnych to cofnięcie się w czasie do roku 1999 i powrót do systemu zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu – to fragment petycji Związku Nauczycielstwa Polskiego z 10 października br.

Edukacja - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Mazowieckie samorządy lokalne od 11 do 28 listopada będą mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów edukacyjnych z mazowieckiego RPO. Konkurs ogłoszono w ramach działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Celem konkursu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.