Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

E-ADMINISTRACJA

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

e-Administracja - Zarządzanie

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu związanego z procesem zarządzania kryzysowego. Dziś faza druga - przygotowanie do reagowania na potencjalne wystąpienie sytuacji kryzysowej. Faza ta stanowi etap oceny potencjalnych zagrożeń, analizy ich charakteru, a także określenia stopnia prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Czynności podejmowane w fazie przygotowania:

 • opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
 • bieżące monitorowanie stanu organizacji oraz wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego pod kątem uzyskania i utrzymania wymaganych standardów,
 • opracowanie, weryfikacja i aktualizowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz technicznych z zakresu łączności pomiędzy wszystkimi ogniwami organizacyjnymi systemu zarządzania kryzysowego;
 • monitorowanie zagrożeń i ich skutków;
 • utrzymanie w gotowości sytemu ostrzegania i alarmowania,
 • przygotowanie zasad wymiany informacji, ich formy i zakresu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi zaplanowanymi do udziału w pracach Zespołu Zarządzania Kryzysowego, obejmujących wszystkie fazy prac zespołu,
 • opracowanie, aktualizowanie i tworzenie zgodnie z bieżącymi potrzebami baz danych teleadresowych, materiałowo - sprzętowych, medycznych itp., określających wielkość zasobów ludzkich, sił i środków na potrzeby prowadzonych akcji ratowniczych oraz zabezpieczenia potrzeb ludności,
 • planowanie, koordynowanie i udział w realizacji procesu szkolenia struktur zarządzania kryzysowego oraz sił ratowniczych,
 • przygotowanie warunków i rozwiązań organizacyjno-prawnych zabezpieczających organizację pomocy humanitarnej dla poszkodowanej ludności,
 • organizowanie i prowadzenie gier symulacyjnych i ćwiczeń w celu przygotowania członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego i sił ratowniczych do skutecznego i skoordynowanego prowadzenia działań,
 • edukacja społeczeństwa,
 • pozyskiwanie akceptacji społecznej poniesionych nakładów na zbudowanie systemu zarządzania kryzysowego przez administrację publiczną w procesach zarządzania kryzysowego,
 • określanie oraz zabezpieczanie potrzeb materiałowo technicznych i finansowych niezbędnych do realizacji przyjętych zadań.

Faza przygotowania składa się wielu rozbudowanych działań, które wymagają dużego nakładu czasu i pracy ze strony osób nimi się zajmujących. Większość działań tej fazy może być wspierana przez dedykowane narzędzia oraz systemy informatyczne. Przykłady zastosowania takich rozwiązań zostaną opisane w następnych częściach naszego cyklu.

Źródło: WorldIXI Polska S.A.