e-Administracja - Prawo i orzecznictwo

Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej przedłuża funkcjonowanie starego Systemu Informacji Oświatowej (SIO) o 3 lata (tj. do 1 marca 2017 r.) i umożliwia wykorzystywanie danych gromadzonych w tym systemie do podziału części oświatowej subwencji ogólnej między samorządy w latach 2014-2016.

Od stycznia 2013 r. dane identyfikacyjne ucznia i nauczyciela zapisywane są w nowym SIO po wcześniejszym sprawdzeniu ich zgodności z danymi w rejestrze PESEL. Działanie nowego systemu pokazało, że część danych w nim zgromadzonych jest nieprawidłowa. W związku z tym nowelizacja przewiduje, że przez 3 lata będą działały dwa systemy, tj. stary i nowy. Pozwoli to na bezpieczne dokonywanie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie danych zgromadzonych w starym systemie. Dodatkowe 3 lata mają też umożliwić usunięcie niepoprawnych informacji w nowym systemie. Szkoły i placówki oświatowe będą zobowiązane do niezwłocznej korekty niepoprawnych danych. Dane niepoprawnie zweryfikowane i niepoprawione będą usuwane z systemu po upływie 6 miesięcy od dnia ich negatywnej weryfikacji.

Sejm uchwalił ustawę 22 listopada 2013 r. a prezydent podpisał ją 19 grudnia 2013 r. Nowelizacja wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r.

Źródło: Sejm RP