Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

E-ADMINISTRACJA

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

e-Administracja - Ekonomia i finanse

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne podmiot, który uzyskał prawo do dysponowania częstotliwością radiową jest zobowiązany do uiszczania rocznych opłat. Obecnie obowiązujący system tych opłat wywodzi się z 2005 roku i wymagał przebudowania – zarówno ze względu na postęp techniki, jak i zmiany legislacyjne, które weszły w życie z początkiem bieżącego roku.

Przedłożony do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością w stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia z dnia 8 lutego 2005 roku o tym samym tytule wprowadza istotne zmiany, w tym:

 • ustala nową kategoryzację rodzajów służb radiokomunikacyjnych –odrębne stawki opłat będą obowiązywały dla służb satelitarnych oraz służby radiolokalizacyjnej, dla służby lotniczej oraz służby morskiej i żeglugi śródlądowej, dla służby radiodyfuzji naziemnej, dla służby stałej, dla służby ruchomej lądowej;
 • zmienia zasady wnoszenia opłat w przypadku dysponowania kanałem radiowym na tym samym obszarze przez więcej niż jeden podmiot – poprzez wprowadzenie wyjątków od zasady uiszczania przez każdy z podmiotów 50% stawki;
 • wprowadza 50% ulgę w przypadku wykorzystywania częstotliwości wyłącznie do celów publicznych wskazanych w ustawie, w tym: świadczenia doraźnej pomocy przy ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego, wykonywania zadań z zakresu łączności kolejowej w ramach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych niezawierających przekazów handlowych;
 • wprowadza opłaty m.in. dla służb satelitarnego badania ziemi, służby meteorologii satelitarnej, służby radionawigacji satelitarnej, służby operacji kosmicznych, służby badań kosmosu, służby radiodyfuzji satelitarnej;
 • w celu przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu wprowadza zróżnicowanie wysokości stawek opłat w służbie radiodyfuzji naziemnej (czyli mówiąc skrótowo – związanych z nadawaniem przekazu radiowego i telewizyjnego) w zależności od rodzaju gminy. Opłata za dysponowanie częstotliwością na obszarze gminy wiejskiej i gminy miejsko-wiejskiej będzie niższa aniżeli na obszarze gminy miejskiej, czy też miasta na prawach powiatu.

Projekt będzie zaopiniowany przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego w trybie obiegowym – z terminem zgłaszania uwag do 28 października.