Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

E-ADMINISTRACJA

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

e-Administracja - Ekonomia i finanse

altDo 10 września 2013 r. można ubiegać się o dotacje na elektroniczny rozwój urzędów administracji samorządowej. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło konkurs, w którym na elektronizację urzędów przeznaczono 90 mln zł.

Konkurs jest skierowany do gmin, powiatów i samorządów województw oraz pracowników JST. Samorządy mogą zyskać wsparcie m.in. na popularyzację usług e-urzędu wśród obywateli, podniesienie kwalifikacji swoich pracowników, wzrost liczby usług świadczonych za pośrednictwem systemu ePUAP, budowę systemu do udostępniania usług poprzez ePUAP, czy uruchomienie punktu potwierdzającego profil zaufany.

Projektodawcy, których przedsięwzięcia zostaną wyłonione do dofinansowania, uzyskają wsparcie w wysokości 85 proc. wartości projektu (pozostałe 15 proc. stanowić będzie wkład własny JST objętych wsparciem). Maksymalna wartość projektów uzależniona jest od rodzaju i wielkości samorządów. W przypadku miast na prawach powiatu do 300 tysięcy mieszkańców wyniesie maksymalnie 1,5 mln zł, powyżej 300 tysięcy mieszkańców - 2,5 mln zł, 2 mln zł na każdy samorząd województwa, 300 tys. złotych na każdą inną jednostkę samorządu terytorialnego objętą wsparciem.

Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2013 „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić z wykorzystaniem aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych (www.generatorwnioskow.efs.gov.pl) i złożyć w wersji papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (plik w formacie XML oraz plik w formacie PDF) do 10 września br. osobiście w godz. 8:15-16:15, bądź korespondencyjnie w Instytucji Organizującej Konkurs: Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa (liczy się data wpływu dokumentów do siedziby ministerstwa).

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: http://www.ip.mac.gov.pl/portal/ip2/ (dokumentacja konkursowa).

Źródło: CPI MAC